Ihmisten kokoisille ideoille!

KESKIPISTE-LEADER RY  on maaseudun
kehittämisyhdistys toiminta-alueenaan
Haapajärven, Haapaveden, Kärsämäen,
Nivalan, Pyhännän, Pyhäjärven,
Reisjärven ja Siikalatvan kunnat.

Etusivulle

Uusia palveluita investoinneilla

08.11.2019

Keskipiste-Leader ry:n hallitus on puoltanut rahoitusta marraskuun kokouksessa yrityksille ja yhteisöille.  Myönnettyjen tukien myötä kehitetään uusia palveluita sekä edistetään työpaikkojen syntymistä alueelle.

 

HANKETUET

Haapajärven Moottorikerho ry: Haapajärven moottorikelkkareittien kehittäminen ja perusparantaminen.

Investointihankkeessa hankitaan 4-tahti työmoottorikelkka ja parireki Haapajärven alueen kelkkareitistön ylläpitoon ja perusparantamiseen. Hankkeella pyritään parantamaan reittien käytettävyyttä ja turvallisuutta sekä luomaan reitistöä vetovoimaiseksi myös ulkopaikkakuntalaisille. Haapajärven moottorikerhon ylläpitämä kelkkareitistö on osa koko Kalajokilaakson kattavaa kokonaisuutta. Huollettavaa reitistöä on Haapajärven alueella yhteensä yli 200km. Tuki 6 750 €


Haapajärven kaupunki: Retkeilevä Haapajärvi kehittämis- ja investointihanke. Haapajärvellä kylillä ja keskustan läheisyydessä olevia ulkoilu- ja luontoliikuntakohteita on vaikea löytää, sillä niistä ei ole olemassa selkeitä karttoja tai tietoa saatavilla. Kylillä on paljon potentiaalisia luonto- ja historiallisia kohteita, joita kehittämällä saataisiin lisää harrastus-, liikunta-, ja virkistysmahdollisuuksia alueen asukkaille. Lisäksi tarvittaisiin esteettömiä luontokohteita, joita erityisryhmät voisivat käyttää liikunta- ja virkistystoiminnassaan. Kylien yhteisellä investointihankkeella rakennetaan ja kunnostetaan kävely/hiihto- ja maastopyöräreittejä, melontareitti ja luontokohteita. Kehittämishankkeella tehdään yhtenäiset kartastot, tiedotus- ja markkinointimateriaalit ja tasoluokitukset Haapajärven alueen ulkoilureiteistä ja luontokohteista. Hakijana ja hankkeen hallinnoijana toimii Haapajärven kaupunki kylien puolesta. Mukana olevat kyläyhdistykset (7 kpl) toteuttavat käytännössä hankesuunnitelmassa mainitut toiminnat yhdessä projektipäällikön ja asiantuntijoiden kanssa sekä kattavat yksityisrahoitusosuuden kokonaisuudessaan. Tuki investointiin 100 000 € ja kehittämiseen 83 276 €


Padingin maa- ja kotitalousseura, Nivala: Padingin murskaimen investointi. Padingin kylä sijaitsee Nivalan länsiosassa Ylivieskan rajalla ja se kuuluu valtakunnallisesti merkittävään kulttuurimaisema-alueeseen. Maanviljelys on kyläläisten pääelinkeino. Padingin maa- ja kotitalousseura toimii kuten kyläyhdistykset eli kylää kehittäen. Seuran omistuksessa on urheilukenttä, valaistu pururata, kuivaamorakennukset ja veneiden laskupaikka Kalajokeen, ja näitä kaikkien alueita hoidetaan vuosittain. Yhteiskäyttöön hankittavan murskaimen avulla kylän yhteiset alueet säilyvät suunnitellussa käytössä, kun ne saadaan pidettyä käyttökuntoisena kohtuullisella talkootyöllä. Lisäksi kylän asukkaat ja yrittäjät voivat vuokrata murskainta. Tuki 8 120 €


Nivala-Seura ry: Nivala-Puoti -investointihanke. Nivala-Seura ry on toteuttanut esiselvityshankkeen lähituotemyymälästä, jonka tavoitteena oli kartoittaa Nivala-Seuran ja Nivalan Työpajasäätiön yhteisen myymälän toimintaedellytyksiä ja laatia myymälälle liiketoimintasuunnitelma. Esiselvitystyö valmistui elokuussa 2019 ja sen perusteella toimintaedellytykset uudelle palvelulle ovat olemassa. Syyskuussa tehtiin päätös Nivala-Puodista, joka avataan Nivala-Seura ry:n kiinteistössä Tupalassa marraskuussa 2019. Nivala-Puoti tulee vastaamaan tarpeeseen ja toiveisiin. Nivalaan on pitkään toivottu läpi vuoden auki olevaa kivijalkamyymälää, josta voi hankkia lähialueen tuotteita itselle, lahjaksi, tuliaisiksi tai vaikka liikelahjoiksi. Tämän lisäksi monet kaipaavat verkkokauppaa, joka voi tarjota palvelujaan laajemmalle. Nivalassa ei ole matkailuinfoa, jossa olisi tarjolla tietoa Nivalan nähtävyyksistä, tapahtumista jne. Myymälän rakentaminen vaatii joitakin investointeja kuten kaluston ja koneiden hankintaa. Tuki 11 250 €


Lamminahon Ahto ry, Pyhäjärvi: Ikihonka II -investointihanke. Lamminahon Ahto ylläpitää Honkavuoren liikunta-aluetta, jota on kehitetty systemaattisesti 1970-luvulta lähtien. Nykyisin Honkavuori on alueellisestikin tunnettu hiihtourheilukeskus, tasokas latuverkosto ja hyvät lumiolosuhteet takaavat hiihtäjille talvisin hyvät harrastusmahdollisuudet. Tänä vuonna Honkavuoren ensilumenlatu palvelee Pyhäjärvisiä sekä lähikuntien asukkaita jo yhdettätoista kertaa. Kesäkaudella alueella voi harrastaa retkeilyä, marjastusta, sienestystä, lenkkeilyä sekä frisbeegolfia. Ikihonka 2 -hanke jatkaa aiemmin toteutettua Ikihonka-hanketta ja edelleen parantaa Honkavuoren ympärivuotista käyttöä, parantaa virkistyskäytön liikuntaolosuhteita sekä mahdollistaa hiihdon arvokisojen pitämisen sekä muiden tapahtumien järjestämisen paikkakunnalla tulevinakin vuosina. Hanke koostuu latureitistön ja -profiilin muutoksesta sekä reitistön valaistuksesta. Tuki 100 000 €


Haapaveden seurakunta: Pelastusoperaatio Paakkila. Paakkila on Haapaveden ensimmäinen pappila sekä palvelu- ja luontoalan ammattiopetuksen syntykoti. Päärakennus on rakennettu vuonna 1787, joskin osa rakennuksesta on tullut asuttavaan kuntoon vasta 1820 -luvulla. Ruustinna Nora Pöyhönen aloitti Paakkilassa vuonna 1882 Haapaveden kasvitarha- ja keittokoulun edelläkävijänä koko maassa. Paakkilan puiston ja puutarhan kunnostus alkoi vuonna 2006 kun hankkeelle saatiin tuki Keskipiste-Leader ry:ltä. Puutarha on toiminut aktiivisesti sen kunnostamisesta lähtien, toimintaa varten on perustettu Paakkilan kannatusyhdistys ry. Piha-alue on uudessa kukoistuksessaan, mutta itse rakennus ränsistyy ja alkaa olla viimeiset hetket käsillä sen pelastamiseksi. Rakennuksesta ei ole koskaan tehty todellista kuntokartoitusta, jossa kartoitettaisiin rakentamisessa käytetyt haitta-aineet ja niiden mahdolliset vaikutukset korjauskustannuksiin (esim. asbestin ja kivihiili-tervan käyttö) sekä tehtäisiin konkreettinen toimenpidesuunnitelma rakennuksen pelastamiseksi (esim. ala- ja yläpohjan tuuletus). Tässä hankkeessa tehdään perusteellinen kuntotarkastus, jonka pohjalta voidaan aloittaa tarvittavat kunnostustyöt erillisenä hankkeena. Tuki 15 840 €

 

YRITYSTUET

Suomen Kaapelitarvike Oy, Haapajärvi: kokeilutuki kaivoskaapelin kelaus- ja syöttölaitteen kehittämiseen 10 000 €
R-Power, Pyhäjärvi: investointituki isojen renkaiden myynti-, korjaus-, ja asennuspalvelussa tarvittaviin koneisiin 2 454 €
Kengityspalvelu & takotyö J. Kumpulainen, Pyhäjärvi: investointituki sorkanhoitotelineen hankintaan 16 893 €
Terästyö-Nikula Oy, Siikalatva: Investointituki kiinteistön lämmitysjärjestelmän muuttamiseksi hiilineutraalimpaan suuntaan 13 930 €

TUKEA YHTEISÖJEN, YRITYSTEN JA NUORTEN PIENIIN HANKKEISIIN

Lisäksi Keskipiste-Leader on myöntänyt syys-lokakuun aikana Yhteisö Leader –tukea viidelle yhteisöjen pienelle hankkeelle ja Startti Leader –tukea viiden yrityksen pieniin hankkeisiin. Nuoriso Leader –tukea nuorten omiin hankkeisiin haetaan 30.11. mennessä

 

YHTEISÖ LEADER -RAHOITUSTA SAANEET YHDISTYKSET SYYS-LOKAKUU

1. Eläkeliiton Nivalan yhdistys: Av-laitteiden hankinta viikottaisiin kokoontumisiin, 500 €
2. Pyhäjärven Moottorikerho ry: Moottorikelkkareitin kunnostaminen välillä Pyhäjärvi-Parkkima, 500 €
3. Haapaveden Urheilijat ry: Roska-astioiden hankinta frisbeegolf-radalle, 500 €
4. Pyhäjärven KolmiKanta ry: Pappilanlahden venerannan kunnostaminen, 500 €
5. Sydänmaankylän kyläseura ry, Kärsämäki: Kotisivujen päivittäminen nykyaikaiseksi, 500 €

 

STARTTI LEADER -RAHOITUSTA SAANEET YRITYKSET SYYS-LOKAKUU

1. Jokilaaksojen Ensiapukoulutus, Haapavesi: kehittämis- ja investointituki koulutuskaluston hankintaan ja lisäkouluttautumiseen, yhteensä 790 €
2. HiidenVerstas Ay, Pyhäjärvi: investointituki teollisuusompelukoneen hankintaan, 210 €
3. Jyri Haho, Reisjärvi: investointituki metsästysmatkailupalveluun liittyvän kaluston hankintaan, 827 €
4. RiekkoKoo Visuals, Pyhäjärvi: investointituki kuvauskaluston hankintaan, 663 €
5. Vaarin Verstas Oy, Siikalatva: investointituki työturvallisuuden tehostamiseksi, 1000 €

« Takaisin Ajankohtaista-sivulle

Facebook
Keskipiste-Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu