Ihmisten kokoisille ideoille!

KESKIPISTE-LEADER RY  on maaseudun
kehittämisyhdistys toiminta-alueenaan
Haapajärven, Haapaveden, Kärsämäen,
Nivalan, Pyhännän, Pyhäjärven,
Reisjärven ja Siikalatvan kunnat.

Etusivulle

Rekisterinpitäjä
Keskipiste-Leader ry
Y-tunnus: 1094099-5
Pajatie 5, 85500 NIVALA

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Hankeneuvoja Anni-Mari Isoherranen
p.040 544 8643
anni-mari.isoherranen(a)keskipisteleader.fi

 

Rekisterin nimi
Keskipiste-Leader ry:n jäsenrekisteri

 

Rekisterin pitämisen peruste
Keskipiste-Leader ry on rekisteröity yhdistys, jonka toiminta on määritelty sääntöjen 2§:ssä. Yhdistys pitää jäsenistään luetteloa Yhdistyslain 11§ perusteella.
Toimintaryhmän jäseninä voivat olla luonnolliset henkilöt, rekisteröidyt järjestöt, yhdistykset, yritykset, kunnat, kuntayhtymät ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt.


Jäsenrekisterin tiedot tallennetaan jäsenhakemusten perusteella. Tietoja kerätään jäsensuhteen hoitoon ja ylläpitoon.


Rekisterin tietosisältö
Keskipiste-Leader ry:n jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:


Henkilöjäsenet:
- jäsenen nimi
- kotikunta
- postiosoite
- sähköpostiosoite
- syntymäaika/vuosi
- sukupuoli
- jäsenmaksutiedot

 

Yhteisöjäsenet:
- yhteisön nimi
- yhteyshenkilö
- yhteyshenkilön sähköpostiosoite
- postiosoite
- laskutusosoite
- jäsenmaksutiedot

 

Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisterin tiedot tallennetaan jäsenhakemusten perusteella.

 

Henkilötietojen luovutukset
Keskipiste-Leader ry:n hallitus hyväksyy jäsenet kokouksissaan jäsenhakemusten perusteella.
Tietoja ei luovuteta yhdistyksen hallinnon ulkopuolelle.


Keskipiste-Leader ry:n jäsenrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Tietojen säilytysaika
Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta. Jäsenyyden päättyessä jäsenen omasta ilmoituksesta henkilötiedot poistetaan rekisteristä.


Rekisterin suojaus
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedot on suojattu tavanomaisesti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.


Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Rekisteritietoihin on pääsy ja tietoja käyttävät tehtäviensä puitteissa Keskipiste-Leader ry:n toimihenkilöt.


Tarkastusoikeus
Keskipiste-Leader ry:n jäsenellä on oikeus tarkastaa omat tietonsa jäsenrekisteristä Keskipiste-Leader ry:n toimistolla. Keskipiste-Leader ry:n jäsenellä on oikeus vaatia jäsenrekisterissä mahdollisesti olevan virheellisen tiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle Keskipiste-Leader ry:n toimistolle.

 

Facebook
Keskipiste-Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu