Ihmisten kokoisille ideoille!

KESKIPISTE-LEADER RY  on maaseudun
kehittämisyhdistys toiminta-alueenaan
Haapajärven, Haapaveden, Kärsämäen,
Nivalan, Pyhännän, Pyhäjärven,
Reisjärven ja Siikalatvan kunnat.

Etusivulle

YHTEISÖhautomo: Uusien Mahdollisuuksien Maaseutu!

- Yhdessä tehden uutta paikallisuutta

YHTEISÖhautomo-hanke oli Pohjois-Pohjoismaan viiden Leader-ryhmän yhteinen yleishyödyllinen maaseudun kehittämishanke vuosina 2011-2014. Keskipiste-Leader, Koillismaan Leader, Nouseva Rannikkoseutu, Oulun Seudun Leader ja Rieska-Leader toteuttivat hanketta 36 kunnan alueella. Hankkeen toimenpiteet ovat tavoittaneet kaikkiaan 235 kylää. Hankkeen tapahtumiin ja tilaisuuksiin on osallistunut n. 27 570 paikallistoimijaa, välillisesti hankkeen vaikutukset ovat kuitenkin koskettaneet huomattavasti suurempaa toimijajoukkoa.


Keskipiste-Leader ry hallinnoi viiden ryhmän yhteishanketta. Hankkeessa työskenteli yhteensä 24,55 henkilötyövuotta. Hanketta rahoittivat Pohjois-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskukset.


YHTEISÖhautomo-hankkeen päätavoitteena oli paikallisyhteisöjen toiminnan aktivoiminen eri tasoilla (kuva 1). Hankkeen kautta tarjottiin paikallistoimijoille apua ja neuvontaa mm. yhteistyöverkostojen luomisessa, kansainvälistymisessä, nuorten aktivoinnissa, lähipalveluiden ja kylätoiminnan kehittämisessä, kyläsuunnitelmien teossa, uusien hankkeiden ideoinnissa sekä toiminnan markkinoinnissa ja viestinnässä. Hankkeen kohderyhmänä olivat erityisesti kolmannen sektorin toimijat (yhdistykset ja järjestöt), maaseudun nuoret ja kausiasukkaat. Keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat kunnat, alueen yrittäjät, eri kehittämisorganisaatiot ja muut hankkeet.

YHTEISÖhautomo-hanketta toteutettiin jokaisen Leader-ryhmän alueella paikallisten tarpeiden mukaan. Siten hankkeen aikainen toiminta oli erilaista eri alueilla.  Keskipiste-Leaderin alueella toiminta painottui mm. yhdistystoimijoiden ja nuorten aktivointiin, kylä-kunta -yhteistyön lisäämiseen sekä lähipalveluiden kehittämiseen.


Hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden lähtökohtana oli aina käytännönläheisyys. Toimintamalleja kehitettiin yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa, jotta niiden hyväksyttävyys ja toiminnan jatkuminen myös hankkeen päätyttyä vahvistuisi. Eri alueiden välistä yhteistyötä vietiin eteenpäin sekä hanketyöntekijöiden tasolla että järjestämällä paikallistoimijoille yhteisiä koulutuksia, opintoretkiä ja muita verkostoitumistapahtumia.


YHTEISÖhautomo-hankkeessa toteutettiin yhteensä:
372 aktivointi- ja teematilaisuutta
17 nuorten aktivointi-iltaa tms.
61 koulutusta
36 opintomatkaa tai kotiseuturetkeä
9 kansainvälistä opintomatkaa
22 selvitystä tai kyselyä
44 kansainvälistymistä edistävää koulutus- ja teemailtaa
Toiminnan tuloksena syntyi mm.:
11 uutta yhdistystä tai kylien ja kunnan yhteistyömuotoa
29 uutta verkostoa tai yhteistyöryhmää
23 uutta tapahtumaa, joista 3 nuorten tapahtumia*
37 uutta/päivitettyä kyläsuunnitelmaa (sis. kyläkarttoja)
6 käynnistettyä kyläsuunnitelmaprosessia
14 uutta lähipalvelua **
6 uutta hanketta ja 5 hankeaihiota
7 uutta kansainvälistä hanketta ja 5 hankeaihiota
25 uutta tiedotuskanavaa ***
* Tapahtumat ovat jatkuneet omillaan
** Esim. uusia kerhoja, kylän yhteisiä kokoontumispaikkoja, yritystoimintaa
*** Esim. www-sivut, facebook, YouTube, lehdet, esitteet


Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteistyö syventyi monin tavoin yhteisen hankkeen myötä. Yhteistyöverkosto mahdollisti voimavarojen, työntekijöiden erilaisen osaaminen ja sosiaalisten verkostojen yhdistämisen ja siten uusien ja erilaisten asioiden toteuttamisen. Maakunnallisen yhteistyön vaikutukset kanavoituivat edelleen paikallistasolle.

 

Yhdessä tehden - Hyviä käytäntöjä yhteisöille Hankkeen loppujulkaisu 

Yhteisöjen ABC - Hyvät käytännöt kortisto

Facebook
Keskipiste-Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu