Ihmisten kokoisille ideoille!

KESKIPISTE-LEADER RY  on maaseudun
kehittämisyhdistys toiminta-alueenaan
Haapajärven, Haapaveden, Kärsämäen,
Nivalan, Pyhännän, Pyhäjärven,
Reisjärven ja Siikalatvan kunnat.

Etusivulle

ideasta eteenpäin

Hankkeiden ja toimenpiteiden suunnittelu saa usein alkunsa pienestä kipinästä. Ohjeita hankkeen suunnitteluun löydät Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteisiltä sivuilta www.popleader.fi

 

Keskipiste-Leaderin rahoittamien hankkeiden valintakriteerit 2014-2020:

Rahoitettavien hankkeiden valinnassa on käytössä avoin valintamenettely. Jokaisen hankkeen rahoitettavuutta
harkitaan tapauskohtaisesti. Perusedellytys hankerahoitukselle on, että hakija ja hankeasiakirjat täyttävät lainsäädännön yleiset vaatimukset.


Kaikkien Keskipiste-Leaderin rahoittamien hankkeiden tulee täyttää jollain painopistealueella yksi tai useampi pakollinen kriteeri, lisäksi jokaisen rahoitettavan hankkeen tulee saada vähintään 7 pistettä valintakriteereistä. Valintakriteerien perusteella Keskipiste-Leaderin hallitus asettaa hakemukset järjestykseen sen mukaan, kuinka hyvin ne edistävät strategiaan kirjattuja tavoitteita ja toiminnan painopistealueita. Lisäksi hallitus voi tehdä tar-kentavia linjauksia rahoitettaviin tukiin.


Painopisteiden mukaiset pakolliset kriteerit:

1. Yrittäjyyden edistäminen

• tukee uuden yrityksen tai uuden liiketoiminnan syntymistä
• parantaa yrityksen kilpailukykyä, kannattavuutta, tuottavuutta tai toiminnan laatua
• kehittää yhteisöjen liiketoimintaa
• edistää nuorten yritteliäisyyttä

2. Paikallisyhteisöt ja lähidemokratia

• edistää alueen asukkaiden elämänlaatua ja sosiaalista pääomaa
• edistää kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia alueella
• edistää alueen lähituotteiden jalostamista ja tuotekehittelyä

3. Nuoret voimavarana

• edistää nuorten osallistumista ja sitoutumista kehittämistyöhön
• edistää nuorten omaehtoista toimintaa
• edistää nuorten toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia
• edistää nuorten viihtymistä alueella

 

Valintakriteerit:

Jokaisen rahoitettavan hankkeen tulee saada vähintään 7 pistettä, maksimipistemäärä 22:

Edistää työllisyyttä välittömästi tai välillisesti 0-3
Tukee kokonaan uudentyyppisen liiketoiminnan syntymistä 0-3
Edistää alueen vetovoimaa 0-3
Parantaa alueella toimivien palvelujen saatavuutta 0-3
Kokeilee tai edistää rohkeasti uusia toimintamalleja tai palveluja tai tuotteita 0-3
Edistää yhteistyötä ja verkostoitumista 0-3
Edistää paikallisia bioenergiaratkaisuja 0-1
Hyödyntää kestävällä tavalla alueen luonnonvaroja 0-1
Lisää kansainvälisyyttä alueella 0-1
Toimintamalli on siirrettävissä muiden toimijoiden käyttöön 0-1

 

Lisäksi kansainvälisten hankkeiden tulee täyttää vähintään yksi seuraavista kriteereistä:

• Toimintaa rakennetaan uusille yhteistyöalueille
• Toimijoiden yhteistyötä vahvistetaan uusilla teemoilla
• Toiminnalla edistetään tuotteiden tai palveluiden saatavuutta kansainvälisillä markkinoilla
• Toiminnalla saadaan sellaista lisäarvoa, mitä ei ainoastaan paikallisilla toimilla voitaisi saavuttaa

 

Facebook
Keskipiste-Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu