Ihmisten kokoisille ideoille!

KESKIPISTE-LEADER RY  on maaseudun
kehittämisyhdistys toiminta-alueenaan
Haapajärven, Haapaveden, Kärsämäen,
Nivalan, Pyhännän, Pyhäjärven,
Reisjärven ja Siikalatvan kunnat.

Etusivulle

”Kyllä mä oon sitä uskaltanu suositella myös muille”

Oulun Eteläisen instituutin tekemän yritystukien vaikuttavuusarvioinnin perustella voidaan todeta, että Leader-tuki on toimiva yritystukimuoto. Yrittäjät kokevat, että vaikka tukisummat ovat olleet pääsääntöisesti verrattain pieniä, niiden avulla on voitu toteuttaa onnistuneita investointeja ja kehittämishankkeita ja niiden avulla on synnytetty uutta liiketoimintaa. Pitkällä aikavälillä niillä on osaltaan ollut vaikutusta yritysten kehittymiseen ja motivaatioon yrittäjänä toimimisessa. Tuensaajat olivat tyytyväisiä Keskipiste- Leaderin palveluun ja asiakaslähtöisyyteen.

 

Tulosten perusteella yritystuen tärkein ominaisuus tuensaajille on ollut sen rohkaiseva, kannustava ja täydentävä merkitys. Suurimmat vaikutukset saadulla yritystuella koettiin olleen motivaatioon yrittäjänä toimimisessa sekä yrittäjän tulevaisuudenuskoon. Tuki on poistanut epävarmuutta ja esim. madaltanut kynnystä aloittaa yritystoimintaa. Tulosten pohjalta on hyvä jatkaa uudelle ohjelmakaudelle alueen yrittäjien tukena!

 

Lue koko raportti osoitteessa http://herkules.oulu.fi/isbn9789526203928/isbn9789526203928.pdf

 

 

Facebook
Keskipiste-Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu