Ihmisten kokoisille ideoille!

KESKIPISTE-LEADER RY  on maaseudun
kehittämisyhdistys toiminta-alueenaan
Haapajärven, Haapaveden, Kärsämäen,
Nivalan, Pyhännän, Pyhäjärven,
Reisjärven ja Siikalatvan kunnat.

Etusivulle

vuoden leader-hanke 2013

Syrjäkylillä enemmän kuin missään - nuorille!

Sydänmaankylä on pieni, vireä kylä Pohjois-Pohjanmaalla Kärsämäen kunnan itäosassa, asukkaita kylässä on noin 80. Sydänmaankylä kyläseura on aktiivinen kehittäjä ja hanketoimija. Uusimpana hankkeena kylien toimijat halusivat osoittaa erityisesti kylien lapsille ja nuorille, että syrjäinen sijainti ei ole heikkous vaan mahdollisuus, rikas elinympäristö. Näin syntyi Syrjäkylillä enemmän kuin missään – nuorille! –hanke. Hankkeen toimenpiteinä ovat olleet mm. oma nuorisotila, kerhojen, leirien ja tapahtumien kokoontumispaikkana sekä järjestää tapahtumien ja toiminnan järjestäminen nuorille ja lapsille kyläyhteisöissä hyödyntäen syrjäkylien rikkaudet; eläimet, luonto ja yhdessä tekeminen.

 

Syksyyn 2013 kestävän hankkeen aikana on syntynyt uusia hienoja oivalluksia maaseudun mahdollisuuksista nuorille, kuten esimerkiksi nuorten itse vetämä Haikku-kerho (jossa harjoitellaan toimimista nuorten Highlander-karjan vasikoiden kanssa) sekä uusi tapahtuma Vasikoiden vappumarssi. Hankkeen avulla nuoret ovat oivaltaneet, että omalla kylällä on paljon mahdollisuuksia ja myös itse osallistumalla voi vaikuttaa viihtymiseen. Hankkeen aikana on myös syvennetty kolmen kylän (Saviselkä, Miiluranta, Sydänmaankylä) toimijoiden välistä yhteistyötä sekä lisäksi yhteistyötä kylien yhteisen koulun kanssa. Nuoret on otettu mukaan kyläsuunnitelmien tekoon, nuoret osallistuvat mielellään myös kylien tilaisuuksiin ja tapahtumiin, joissa heillä on oma roolinsa ja vastuunsa. Näin on lisätty nuorten osallistumisen ja yhteisöön kuulumisen tunnetta konkreettisin toimin.

Facebook
Keskipiste-Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu